Memarlıq

Memarlıq layihəsi - Məkanın tikintisi üçün lazım olan cizgilər və texniki məlumatlar toplusudur.
Təminat 100 %
Geodeziya işləri
Geologiya işləri
Eskiz layihə
Memarlıq layihəsi
Konstruksiya
İşçi layihələr
Müəllif nəzarəti

Biz söz vermirik – Biz zəmanət veririk!

Memarlıq-inşaat bölməsinə (memarlıq və konstruksiya) məkanın layihələndirilməsi üçün ümumi texniki məlumatlar, mərtəbələr üzrə plan, fasadların tipləri, kəsiklər və bölümlər, təməlinin planı, dam örtüyünün planı, dam örtüyü sisteminin konstruksiyası, arakəsmə konstruksiyalar, baca havalandırma kanalları, mərtəbənin planı, əsas hissələr və komponentlər, inşaat materiallarının spesifikasiyası (dəqiq sayı göstərilməklə tələb olunan tikinti materiallarının siyahısı) və digərləri daxildir.

Nə üçün biz

Münasib qiymət

Peşəkar memar və konstruktorlar

Dəqiq hesabat

Texniki dəstək və Layihəyə nəzarət

Yeniliklərin tətbiqi, müasir düşüncə tərzi, layihələrə modern baxış – bu bizim yenilikçi olmağımızın sübutudur.

Biz təklif edirik – Siz seçin

Eskiz layihə
Tam layihə

Biz necə edirik ?

Eskiz layihə
 1. Eskiz layihələr
 2. Genplanın qruluşu
 3. Mərtəbələrin planı
 4. Fasadlar
 5. Prespektiv görünüş
 6. Zəruri kəsimlər
 7. Dam örtüyünün planı
İşçi layihə
 1. Genplan
 2. Memarlıq hissəsi
 3. Konstruksiya
 4. Istilik sistemi
 5. Su \ Kanalizasiya sistemi
 6. Kondisioner və Havalandırma sistemi
 7. Elektromontaj planı

Vacib qeyd: Layihənin vizualizasiyası sifarişçi tərəfindən təsdiqlənən plan, eləcə də mebelin yerləşmə planı və razılaşdırılan üslub seçiminə görə həyata keçirilir.
Əgər vizualizasiya mərhələsində mebelin yerləşməsini, və ya planı, eləcə də üslubu dəyişməyi və bununla da əlavə vizualizasiya əldə etməyi qərara alırsınızsa, o zaman bu cari qiymətə uyğun olaraq ayrılıqda ödənilir.

*Bütün planlar əlavələri və dəqiq ölçüləri ilə dizayner tərəfindən çap olunmuş formada sifarişçiyə təqdim edilir.
Müqaviləyə əsasən tərəflər digər informasiya daşıyıcılarından da istifadə edə bilərlər.

+994 (50) 398-5000