The Empire of Taste

Bir neçə söz
Layihə haqqında

Zövgün imperatoru adı verilən bu lahiyə klassik loft üslubunda işlənilib. Geniş sahəni əhatə edən funksionallıq və gözəllik eyni səviyyədə həll olunub. Butik ayrı-ayrı 4 hissəyə və geyin- mə otaqlarına bölünüb. Bu hissələr bir-biri ilə klassik arka və dekorativ pərdələrlə əlaqələn- dirilib. Divarda istifadə edilən qədim tipli kərpic panellər divardakı arkalarla və döşəmədə istifadə olunan qədim tipli ceramic piltələrlə bir-birini tamamlayır. İşin əsas məqsədi insan- ların daha rahat alış-veriş etməsi üçün isti və sakit aura yaratmaq idi.Loft üslubunda işlənilə- nilən dizaynda geyimlər və aksesuarların düzülüşü sanki rəsm qalereyasını xatırladır. Bu iş klassik loft üslubda işlənmiş qalereya interyerdən ibarətdir. Müəllif bu proyektdə keçmiş əsrin ruhunu saxlamış və məharətlə müasirliyin əsas ideasından kənara çıxmamışdır. Butik və əşyalar zaman xaricini canlandırır, nəsildən-nəsilə ötürür və keçmiş nəslin həyat Tərzini göstərir.

İşimizin nəticələri


Yuxarı